ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır.  Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

GENEL ŞARTLAR

1-Üniversitemiz birimlerine aşağıda belirtilen şartları taşıyanlardan öğretim üyesi alınacaktır.

2-Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır.

3-Kanuni şartlara haiz adayların, ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na, şahsen başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi tatile geldiği takdirde; bir sonraki iş günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

4-657 sayılı Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

5-Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

6-Başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN ADAYLAR; dilekçesinde yabancı dilini ve başvurduğu bölümü belirtecektir.  Varsa hizmet belgesi, yayın listesi,  resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ( Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayla birlikte başvuracaklardır. Adaylar; KPDS, ÜDS’den veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınavından aldıkları notlara bakılmaksızın  “ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ” 6.  ve 7. maddeleri gereğince yabancı dil sınavına tabi tutulacaklardır.

BİRİMİ UNVANI BÖLÜMÜ DERECE ADET ARANAN NİTELİKLER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Yardımcı Doçent Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 3 1 Kimya bölümünden doktoralı olmak. Atomik absorbsiyon spektroskopisi, ayırma zenginleştirme teknikleri, türleme, katı faz ekstraksiyonu, birlikte çöktürme, çözünürleştirme teknikleri, karbon nano tüpler, farklı çevre örneklerinde ağır metal konsantrasyonları, ağır metal giderimi için adsorbent üretimi ve karekterizasyonu konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası bilimsel dergi yayınları bulunmak

NOT: 

1-    En son müracaat tarihi 28/03/2016 günü saat 17.00 kadar,

2-    İlanımız Habertürk Gazetesinde 14/03/2016 tarihinde yayımlanmıştır.

Başvuru Adresi: Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Barbaros Mahallesi Erkilet Bulvarı  Kocasinan / KAYSERİ Tel: 0352 224 88 00

– See more at: http://www.agu.edu.tr/duyurular/665/AG%C3%9C%20%C3%96%C4%9Fretim%20%C3%9Cyesi%20%C4%B0lan%C4%B1…#sthash.9gdKZ4O9.dpuf

  • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.