Edebiyat Bölümü KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları formasyon alarak öğretmen olarak atanabilmektedir,devlet memuru maaşlarını alırlar.

Program Çıktıları

1 Türk dilinin ilk örneklerinin bulunduğu eski Türk coğrafyasını komşu kültürlerle ilişkileri bağlamında açıklayabilme.
2 Türk dili için tarih boyunca kullanılan yazı sistemleri ve alfabelerle yazılmış yazma ve basma metinleri okuyabilme.
3 Dünya dilleri arasında Türk dilinin yerini, dil aileleri bağlamında ve yapısal özellikleri ile birlikte kavrayabilme.
4 Genel dil bilimi yöntem ve kuramlarından yararlanarak Türk dil bilgisini ses, şekil, söz dizimi, anlam bilgisi ve söz varlığı düzeylerinde tarihsel-karşılaştırmalı olarak inceleyebilme.
5 Türk dilinin tarihî lehçelerini (Göktürk, Uygur, Karahanlı, Harezm, Kıpçak, Çağatay ve Osmanlı) edebî metinleri üzerinden inceleyebilme.
6 XIX. yy. sonları ila XX. yy. başlarında gelişen Çağdaş Türk lehçelerini (Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Özbekçe, Kırım Tatarcası, Kazan Tatarcası vb.) yazılı metinlere dayanarak filolojik malzemeler halinde inceleyebilme.
7 Türk dilinin tarihsel ve çağdaş komşuluk ilişkileriyle oluşan alıntı öğelerini ses, şekil ve anlam boyutlarıyla inceleyebilme.
8 Dünya çapında yayılan Türk dili ve edebiyatı araştırmalarının ülkeler ve ekollere göre kaynakçasını (yazılı, basılı ve sanal ortamlarda) izleyebilme.
9 Halk biliminin temel ilkeleri üzerinden araştırma metodlarını uygulayabilme.
10 Türk kültürünü oluşturan unsurları ve bu unsurların sözlü ürünlerdeki yansımalarını değerlendirebilme.
11 Sözlü ve yazıya geçirilmiş halk edebiyatı ürünlerinin tanımı, tasnifi ve kendine has özelliklerini listeleyebilme.
12 Geçmişten günümüze sözlü gelenekte yaratılan halk edebiyatı metinlerini analiz edebilme.
13 Türk halk edebiyatındaki türleri, diğer Türk boyları ve dünya edebiyatındaki benzerleriyle karşılaştırabilme.
14 Klasik Türk edebiyatının temel kaynaklarına ulaşma ve bunları kullanma becerisi.
15 Edebiyat biliminin doğası ve temel kavramları hakkında bilgi kazanabilme.
16 Klasik Türk edebiyatı sahasının belli başlı yazarları ve eserleri hakkında temel bilgilere ulaşabilme.
17 Klasik Türk edebiyatının araştırma yöntemlerini kavrayabilme.
18 Klasik Türk edebiyatının temel kavramlarını açıklayabilme.
19 Klasik Türk edebiyatının manzum ve mensur metinlerini çözümleyebilme.
20 Türkiye dışındaki Türk boylarının modernleşme sürecindeki (XIX-XXI. yy.) dil ve edebiyatlarının gelişimini ana hatlarıyla kavrayabilme.
21 Modernleşme dönemi Türk edebiyatının Tanzimat, Servet-i Fünun ve Cumhuriyet devrine ait yazar kadrosu ve edebiyat ürünlerine ait bilgilere ulaşabilme.
22 Yeni Türk edebiyatının araştırma yöntemlerini uygulayabilme.
23 Yeni Türk edebiyatı ile ilgili temel kavramları açıklayabilme.
24 Modern Türk edebiyatı ile gelişen yeni edebi türleri (roman, tiyatro, fıkra, makale) çözümleyebilme.
25 Edebiyat teorisinin temel yöntemlerini uygulayabilme.
26 Türk edebiyatı tarihinin çeşitli devirleri ve alanları arasındaki devamlılığı ve bütünlüğü kavrayabilme.
27 Türk Edebiyatının 19. yüzyıl sonrasında etkisi altında kaldığı Avrupa edebiyatlarını (XX. yüzyıl başlarına kadar Fransız edebiyatı, sonrasında diğer Avrupa edebiyatları ve Amerikan edebiyatı) temel düzeyde tanıyabilme.
28 Türk kültürünün yazılı mirası olan el yazması eserlerin korunması konusunda duyarlık sahibi olabilme
29 Türk dilinin her dönemine ait edebi metinleri okumaktan zevk alabilme.

 

 

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
TOBB E-T Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 5 480,12133 518,77474
İstanbul Şehir Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 3 462,66435 468,03527
Boğaziçi Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) TS-2 52 454,23684 517,64621
Yeditepe Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 8 428,26417 479,09084
İstanbul 29 Mayıs Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 5 425,41870 451,20405
Süley. Şah Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 5 424,43454 479,42180
İpek Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 5 421,34163 470,49196
İstanbul Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 88 410,76393 466,96287
Marmara Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 88 395,45124 451,36788
Fatih Sultan Mehmet Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 10 391,25765 429,56068
Hacettepe Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 390,82929 448,67426
Mimar Sinan Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 67 387,43792 426,33326
Yıldız Teknik Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 385,33792 420,91512
Murat Hüd. Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 4 383,97446 431,13367
Ankara Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 52 383,63302 419,89018
İstanbul Kültür Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 6 381,75942 420,24209
Başkent Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 3 381,25634 399,72460
İstanbul Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 88 377,24505 449,93847
Beykent Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 7 375,77366 383,88191
İstanbul Medeniyet Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 41 375,19090 388,93070
Gazi Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 98 374,55587 426,99344
Ege Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 93 373,56776 419,62342
TOBB E-T Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) TS-2 5 372,64350 475,09049
İstanbul Aydın Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 7 372,56089 377,04355
İstanbul Arel Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 3 372,05367 384,89571
Uludağ Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 67 371,69787 409,52401
Anadolu Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 370,33095 399,94724
Fatih Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 7 367,95536 446,01189
Yıldırım Beya. Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 367,89999 374,35772
Kocaeli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 77 364,50424 422,44253
Akdeniz Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 364,44581 420,03953
Canik Başarı Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 6 364,37695 409,81041
Gediz Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 6 363,12828 461,41411
Eskişehir Osmangazi Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 360,40712 415,38721
Gazi Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 359,40498 381,39734
Yıldırım Beya. Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 47 357,40753 369,22899
Selçuk Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 93 357,35726 411,06807
Necmettin Er. Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 355,46811 396,84890
Uludağ Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 67 355,18657 407,56232
Sakarya Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 108 354,31714 440,68930
Çanakkale Onsekiz Mart Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 72 354,07599 401,60434
K.T.Ü Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 72 353,26306 389,97513
Ondokuz Mayıs Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 67 352,92020 385,68250
Abant İzzet Baysal Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 351,08495 389,05849
Çukurova Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 351,07689 401,55881
Dicle Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 350,24776 432,40794
Muğla Sıtkı K. Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 349,54373 388,10022
Erciyes Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 103 349,02621 401,82843
İnönü Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 72 348,29394 398,71786
Balıkesir Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 347,82415 419,42934
Pamukkale Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 347,34709 391,51158
Adnan Menderes Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 347,18067 387,88992
Celal Bayar Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 93 345,57142 384,38431
Namık Kemal Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 36 345,53363 376,82124
Kocaeli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 77 345,13642 367,85903
Akdeniz Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 344,63087 367,24316
Mersin Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 344,56227 389,46853
Kırıkkale Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 67 344,04063 376,81251
Trakya Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 88 343,96624 404,40668
Eskişehir Osmangazi Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 343,74317 363,95436
Süley. Dem. Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 72 343,00862 405,61349
Gaziantep Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 342,72098 381,45886
Gediz Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 4 342,36432 370,33849
Harran Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 341,91230 403,84877
Atatürk Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 103 340,60024 389,67912
Çağ Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 5 339,57846 402,30488
Selçuk Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 93 338,94683 376,38209
Düzce Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 338,82858 380,10737
Amasya Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 41 338,13915 412,45768
Bülent Ecevit Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 337,56455 388,08724
Yüzüncü Yıl Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 72 337,40805 474,38122
Afyon Kocatepe Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 337,18335 372,60805
Dumlupınar Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 337,09294 372,62404
TOBB E-T Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 5 336,61245 364,40976
Çukurova Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 336,52477 358,59748
Dicle Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 336,33927 457,82173
Ondokuz Mayıs Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 67 336,23198 352,58131
Bilecik Şeyh Edebali Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 336,22656 355,53643
Çanakkale Onsekiz Mart Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 72 336,17328 353,72434
Sakarya Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 108 336,05655 353,50266
Batman Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 41 335,91695 364,11892
İpek Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) TS-2 5 335,71062 360,94281
Cumhuriyet Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 335,60904 383,80805
Adıyaman Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 52 335,53171 400,38264
Avrasya Üni Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 6 334,89004 350,85782
Nev. Hacı Bek. Veli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 334,41748 381,89962
K.T.Ü Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 72 334,37878 372,39612
Uşak Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 72 334,30695 357,25484
K. Sütçü İmam Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 72 333,97026 367,51105
Ordu Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 52 333,94549 380,43522
Kırklareli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 333,69679 371,51873
Ahi Evran Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 52 333,44108 353,33524
Kastamonu Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 41 333,38006 383,41453
Muğla Sıtkı K. Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 333,28589 382,88036
Osm. Korkut Ata Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 333,25067 372,50690
Mardin Artuklu Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 67 333,08531 364,47198
Erzurum Teknik Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 41 332,57729 361,76946
Fırat Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 332,49560 384,49692
Abant İzzet Baysal Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 332,38872 346,55589
Kar. Mehmetbey Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 332,17817 371,65045
Balıkesir Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 331,95200 365,67407
Bartın Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 331,72888 367,70792
Pamukkale Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 331,61660 370,40167
Erciyes Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 103 331,34796 384,30514
Giresun Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 52 331,20498 371,52012
İnönü Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 72 331,07890 353,59282
Trakya Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 88 330,18629 359,48325
Celal Bayar Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 93 330,03817 344,66562
Kilis 7 Aralık Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 330,03543 359,50477
Gümüşhane Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 41 330,03022 350,79502
Aksaray Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 329,51567 368,98589
Sinop Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 52 329,37716 365,09961
Gaziantep Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 329,23242 351,50463
Süley. Dem. Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 72 328,85948 341,56963
Karabük Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 328,30974 368,12495
Gaziosmanpaşa Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 327,98002 360,99846
R.T.E Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 72 327,74616 359,68829
Düzce Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 327,52509 372,59139
Niğde Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 327,44717 395,65598
Artvin Çoruh Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 327,39060 362,39641
Dumlupınar Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 327,19315 349,53897
Kırıkkale Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 67 326,67971 343,86645
Çankırı Karatekin Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 326,10959 351,80866
Erzincan Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 325,97265 354,12325
Hitit Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 59 325,95099 379,27739
Afyon Kocatepe Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 325,37457 339,03377
Atatürk Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 103 325,24621 346,89367
Adıyaman Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 52 325,03540 343,53313
Yüzüncü Yıl Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 72 324,66069 354,31365
Bozok Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 324,62590 386,71503
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 324,47723 354,06074
Bitlis Eren Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 324,35009 356,95046
Muş Alparslan Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 52 324,27735 441,57667
Tunceli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 324,24609 360,86065
Bülent Ecevit Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 47 324,22806 334,63623
Kırklareli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 324,09479 333,07240
Bingöl Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 323,98487 399,84899
Uşak Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 72 323,92478 342,04617
Ardahan Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 323,86770 366,99470
Fırat Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 323,30805 339,68262
Kafkas Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 323,13553 370,60036
Nev. Hacı Bek. Veli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 322,79637 335,26591
Cumhuriyet Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 322,75665 365,20603
Ahi Evran Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 52 322,51119 336,57396
K. Sütçü İmam Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 72 322,28329 370,41980
Giresun Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 52 322,18803 340,66335
Ordu Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 52 321,86827 336,25793
Kastamonu Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 41 321,72790 337,26641
İstanbul 29 Mayıs Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 15 321,52979 432,03780
Karabük Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 320,85790 332,53769
Kar. Mehmetbey Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 320,62792 339,29595
Niğde Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 320,17687 358,14834
Erzurum Teknik Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 41 319,98091 339,29559
Aksaray Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 319,69081 337,46329
Osm. Korkut Ata Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 319,44523 330,46687
Sinop Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 52 319,23037 333,54804
Kilis 7 Aralık Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 318,63567 331,91549
Bartın Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 318,60767 337,62570
Çankırı Karatekin Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 318,59750 330,85479
Gaziosmanpaşa Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 318,45690 335,27652
Erzincan Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 317,97128 358,86335
Hitit Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 59 317,89185 360,28406
Başkent Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 8 317,77029 344,20738
Bozok Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 316,85071 325,07751
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 316,57508 369,66484
Gümüşhane Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 41 316,54769 326,98228
Bingöl Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 316,20045 348,27951
Bitlis Eren Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 47 316,16003 329,06084
Doğu Akdeniz Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 3 316,08802 333,63053
Artvin Çoruh Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 315,02701 323,90061
Çağ Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) TS-2 10 314,73033 338,38453
Kafkas Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 313,63854 322,75653
Tunceli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 312,96881 327,27907
Ardahan Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 311,65068 349,28004
İstanbul Kültür Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 25 305,68731 371,77881
Fatih Sultan Mehmet Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 20 304,10551 359,34096
İstanbul 29 Mayıs Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 5 290,58034 301,65262
İpek Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 10 287,67834 325,34123
Yeditepe Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 35 287,32580 352,58840
U.A. Kıbrıs Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 15 281,49415 308,44038
Süley. Şah Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 30 279,92447 334,60351
İstanbul Aydın Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 29 278,20303 367,32857
Beykent Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 63 278,19451 351,48373
Lefke Avrupa Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 3 275,61876 300,57270
İstanbul Arel Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 25 274,67617 340,09097
Hoca Ahmet Yes. Üni. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 5 274,29142 288,48670
Fatih Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 48 272,74996 365,08109
Girne Amerikan Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 4 269,27024 282,66363
Yakın Doğu Üni Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 6 267,12876 305,13873
Başkent Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 9 264,92707 314,55947
Çağ Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 30 264,54766 304,01852
Murat Hüd. Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 36 251,95868 385,04623
Başkent Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) TS-2 10 250,05610 262,71814
İstanbul Aydın Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 4 247,54191 285,11500
İstanbul Arel Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 4 246,73493 269,67785
Doğu Akdeniz Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) TS-2 10 243,77046 243,77046
Çağ Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 20 243,09488 289,74130
Gediz Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 50 242,21411 308,40086
Avrasya Üni Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 20 239,88529 330,78570
İstanbul Arel Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) TS-2 2 239,18232 239,78660
İstanbul Şehir Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 2 238,67100 244,36489
Canik Başarı Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 34 236,72690 319,33888
Girne Amerikan Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) TS-2 36 236,60464 236,60464
U.A. Kıbrıs Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) TS-2 15 235,34348 273,39907
Süley. Şah Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 15 232,41930 311,41188
İstanbul Kültür Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 14 231,69611 292,23912
Doğu Akdeniz Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 10 230,08702 285,44301
U.A. Kıbrıs Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 10 228,44566 267,53449
Canik Başarı Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 20 223,67725 242,15105
Anadolu Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) 5125 223,12592 507,83491
İstanbul Kültür Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) TS-2 15 222,34756 241,88469
Yeditepe Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) TS-2 15 222,11513 271,17439
Lefke Avrupa Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 10 221,83957 284,12135
İstanbul Şehir Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 25 219,41298 350,50285
Fatih Sultan Mehmet Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 20 217,51214 294,38657
Avrasya Üni Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) TS-2 34 214,99995 247,37116
Yakın Doğu Üni Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) TS-2 54 212,91399 276,06071
Fatih Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) TS-2 15 202,68946 247,50361
İstanbul Aydın Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) TS-2 25 198,37081 259,54557
U.A. Kıbrıs Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) TS-2 10

 

  • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.