Eğitim Müfredatına Teknoloji Ayarı

 

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin teknoloji yeteneğini artırma odaklı projeye imza attı. TÜBİTAK tarafından desteklenen projede ilk ve orta öğretimdeki dehalar ortaya çıkarılacak

Türkiye geleceğin teknolojide söz sahibi olacak isimlerini yetiştirmek için harekete geçti. İlk ve ortaöğretimdeki fen ve matematik müfredatı ile teknolojik yetenekler ortaya çıkarılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi gibi kurumlar ülke genelinde çocukların teknoloji yeteneğini artırma odaklı yeniden yapılandırılacak.

Özel yetenekler izlenecek

Türkiye Yeterlilik Çerçevesi kapsamında 2015-2018 yılları arasında eğitim müfredatı güncelleniyor. Bu kapsamda öğrenci yeterlilik düzeylerini belirli periyotlarla sorgulayan ulusal düzeyde çoklu değerlendirme ve denetleme mekanizması geliştirilecek. Özel yetenekler izlenecek Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2016 döneminde üniversite, araştırma kuruluşları, ilk ve ortaöğretimde okuma becerileri, matematik ve fen okuryazarlığı yeteneklerindeki gelişimin ve sınıf temelli başarı düzeylerinin izlenmesine yönelik olarak ülke ölçeğinde yaygınlaştırılmış bir değerlendirme sistemi oluşturacak. Çalışmalar Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordine edilecek. Verimlilik Stratejisi Eylem Planı (2015-2015) kapsamında teknolojinin eğitime entegrasyonuna yönelik uygulamaların artırılması planlanıyor. Söz konusu uygulamaların etkileri sistematik bir biçimde izlenecek. Mühendislik ve fen bilimleri lisans programlarına yönelik Kalite Güvence Sistemi oluşturulmasının yanı sıra mühendislik bölümlerine staj uygulamalarından sağlanan katkının artırılması planlanıyor.

Kreş açılımı geliyor

Türkiye’de kadın istihdamı artarken, çalışılan sektörlerde çeşitleniyor. Ekonomi yönetimi kadının sanayi tesislerinde de çalışabilmesine yönelik düzenlemeler üzerinde duruyor. Bu kapsamda sanayi bölgelerinde kadın istihdamını artırmaya yönelik olarak kreş uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TOBB ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşları sürece katkı sağlayacak.

  • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.