Geri Ödemesiz Yüksek Miktarda Burs Veren Kurumlar

Milyonlarca üniversite öğrencisinin en merak ettiği konulardan biride geri ödemesiz burs veren kurumların listesi. Peki 2015 – 2016 eğitim öğretim yılı takvimi gereği geri ödemesiz yüksek miktarda hangi kurumlar burs veriyor.

KYK BURSLARI
Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, her sene ekim ve kasım ayları içersinde burs başvurularını kabul ediyor. Her ay 330 Türk Lirası olarak verilen  bursu almaya hak kazananlar ocak ayında ilan ediliyor. KYK burslarına başvurmak için http://www.kyk.gov.tr/ adresinden istenen bilgilerin doldurulması gerekiyor. burs veren kurumlar hangileri

TÜRK EĞİTİM VAKFI

Günümüzde yaklaşık iki yüz bin öğrencinin yararlandığı Türk Eğitim Vakfı (TEV), bu bursu, yüksek öğretim okumaya hak kazanan öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri dışında acı olay, doğal afet gibi olaylarda zarar gören öğrencilere, engelli öğrencilere veya yetiştirme yurdunda barınıp üniversite okumaya hak kazanmış öğrencilere veriyor. Öğrencilere verilen bu güncel burs miktarı 400 Türk Lirası olup ekim ve haziran ayları arasında olmak üzere dokuz ay boyunca veriliyor. Burs başvurusu yapmak için TEV’ in web sitesinde duyurulan başvuru formunu doldurmak gerekiyor.

TÜBİTAK

TÜBİTAK’ da öğrencilere burs veren kurumlar arasında. Tübitak, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyor ve  çok çeşitli kriterleri baz alarak burs vereceği öğrencileri belirliyor. Burs miktarı 750 TL ile 2 bin TL aralığında değişiyor. Bursu hak eden öğrencilere bu burs, lisans hazırlık sınıfında da veriliyor ve lisans öğreniminin normal eğitim sürecinin sonuna kadar devam ediyor. Bununla birlikte çift anadal eğitimi gören öğrenciler için ise burs süresi LYS sonucuna göre, kayıt yaptırdığı programın normal bitirme süresinden bir yıl sonrasına kadar devam ediyor. Başvurular 1 Eylül ila 15 Ekim tarihleri arasında http://e-bideb.tubitak.gov.tr internet adresinden yapılabilir.

Burs verici kuruluşlar hangileri? üniversitelerde yeni eğitim dönemi yaklaştıkça öğrenciler burs verici kuruluşlar konusunda bilgi almak istiyor. Aslına bakılırsa; yurdumuzda; eğitim bursu veren devlet kurumu ya da vakıflarda burs miktarları ve süreleri türlü durumla göre değişkenlik gösteriyor. Hangi kuruluş, ne kadar ve hangi şartlarda burs veriyor. Bu konu için ki bütün soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

1)HACı öMER SABANCı VAKFı

31 yıldır 24 bini aşkın öğrenciye burs sağlayan vakıf, her sene bir taban puan belirliyor. Bu yılın puanları henüz belirlenmemiş fakat vakfın amacı hem başarılı hem dar gelirli öğrencilerin yüzünü güldürmek… Burs başvuruları 15 Eylül ile 15 Ekim içinde yapılıyor. Kasım ayı sonunda kazananların isimleri açıklanıyor. Vakıf, bursu, yükseköğrenim süresince her yıl 9 aylık bir süre için ve arka ödeme yükümlülüğü ile veriyor. arka ödeme ise, okulunu bitirip, bir işe giren öğrenciden tam bir sene sonra 24 ay taksitli olarak alınıyor. Tel: (0322) 385 89 01

2)cemiyet GöNüLLüLERi VAKFı

cemiyet Gönüllüleri Vakfı Gençlik Bursu, muallim çocuğu Bursu, Samsung Kore Gazileri Eğitim Bursu ismi altında burslar veriyor. geri ödemesi bulunmaz. Tel: (0216) 321 89 88

üç)iSTANBUL sanayi ODASı VAKFı

Eylül’de başvurular alınıyor. Karşılıksız olarak veriliyor. Dilekçe ile başvuru yapılıyor, müsait adaya burs veriliyor. Tel: (0212) 293 54 18

4)iSTANBUL TiCARET ODASı

iTO, istanbul vilayet sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinin ekonomi ile ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilere burs veriyor. Burs alabilmek için çeşitli ıslak sınırları aranıyor. öğrencinin öteki bir yerden burs almaması koşulu da var. arka ödemesi yoktur. fasıla sınıf ise alt sınıftan dersinin olmaması gerekiyor. hususi üniversite ve ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin başvuruları kabul edilmiyor. Her sene 1-31 Ekim tarihleri içinde başvuru yapılabiliyor. Tel: (0212) 455 60 52

5) iSTANBUL TiCARET üNiVERSiTESi

istanbul Ticaret üniversitesi ayrıcalıklı kategorilerde burs imkanı sunuyor. LYS bursunda ilk 5000’e giren öğrencilere 2500 TL’ye kadar burs veriyor. üstün başarı bursu da not ortalaması 3.50 ve üstünde olan öğrencilere veriliyor. bununla birlikte ‘Destek Bursu’, ‘Lisansüstü öğretim Bursu’ ve ‘Spor Bursu’ ismi altında çeşitli burslar veriliyor. Tel: (0212) 511 41 50
altı) 21. yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKüV) BURS PROGRAMı

Kimler Burs Alabilir?

Amacı memleket çocuklarının, gençlerinin ve tüm insanlarımızın eğitsel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak olan YEKüV, başarılı fakat eğitimlerini sürdürürken zorlanan ve her yıl belirlenen şartları taşıyan öğrencilere burs imkanı sunuyor.

Burslarda öncelik

Bursiyerler için öncelik sıralamasında; ailenin kırsal kesimde ikameti ve istanbul’da bir üniversiteyi kazanmış olması, okuyan kardeş sayısı, kız çocukları, anne ve babadan birinin ve ya ikisinin yaşamda olmaması, çocuğun parçalanmış aileden olması, öğrencinin hususi yeteneğe ve uğraşa sahip olması, Vakfın, eğitim kültür ve sosyal etkinliklerinde yer alma çabasını göstermesi, gönüllülük hizmetine talip olması ciddiyet taşıyor.

Bursiyerlere Sağlanan imkanlar

Yeküv, bursiyerlerine sağladığı eğitim katkısı beraberinde, kişisel gelişim imkanı sunacak projelerle destek sağlayarak, bursiyerlerle parasal katkıyı aşan bir iletişimi hedefliyor. Bu amaçla;
Her ay 20 yıldır sürdürülen ve bursiyerleri uzmanlarla buluşturan eğitim ve kültür toplantıları,
NLP seminerleri,
Bilgisayar kursları,
Başarıyı ve araştırmayı teşvik ödülleri
Destek dersleri
Konser, tiyatro v.b. kültür-sanat etkinliklerine katılım imkanı
sıhhat hizmetleri
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri
Staj programları, gençlik zirveleri, liderlik ve kariyer günleri,
Piknikler, kutlamalar,yemekler Giyim desteği ve ayni katkılar Kültür gezileri, Yurttaşlık eğitimleri çocuk Hakları Sözleşmesi bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bursun Süresi

Bursa hak elde eden öğrenciler, başarılı oldukları ve bunu her eğitim dönemi başında belgeledikleri takdirde mezun olana dek bursları devam ediyor. Başarısız olan, mezun olan, evraklarını zamanında getirmeyen, Vakıf etkinliklerine gerekli katılımı sağlamayan öğrencilerin bursları sona eriyor.

Burs Miktarı

Burs miktarları, her eğitim döneminde yönetim kurulunca belirleniyor. Burslar karşılıksız olarak programlanıyor. ancak öğrencilerden eğitsel, sosyal ve kültürel projelere katılmaları, talebe ve mezunların, toplumsal dayanışmaya katkı amacıyla gönüllülük bilincine sahip olmaları bekleniyor. Burs başvuruları 16-22 Eylül tarihinde yapılacaktır. Tel: 444 28 39

7) 21. asır ANADOLU VAKFı MAHMUTBEY

21.yüzyıl Anadolu Vakfı Mahmutbey Yolu Cad. No: 53 şirinevler Tel: (212) 6543769

8) A. R. çARMıKLı EğiTiM VE KüLTüR VAKFı

A. R. çarmıklı Eğitim Ve Kültür Vakfı Cumhuriyet Cad. Seyhan apt.No:12/5 Elmadağ Tel: 212 240 54 09

10) ABDüLKADiR ERiS EğiTiM VAKFı

Adres: Abdülkadir Eriş Eğitim Ve Sos.Y Vakfı Cumhuriyet cad. No:27 K:4 Taksim

11) ABDURRAHMAN BiLiMLi KüLTüRTüR SA. SOS. VAKFı

Abdurrahman Bilimli Eğitim Kültürtür. Sağ. Sos. H Vakfı Davutpaşa cad. Yıldız sok. No: üç Topkapı

12)ADEM çELiK BEYKENT VAKFı

Adem çelik Beykent Eğitim Vakfı Gürpınar E-5 gözetimi Beylikdüzü Tel: 212 872 11 25

13) AKKANAT EğiTiM VE sıhhat VAKFı BURSU

Akkanat Eğitim ve sağlık Vakfı Bursu
Merkezi istanbulda bulunan Akkanat Eğitim ve sıhhat vakfı her sene yüzlerce üniversite öğrencisine burs veriyor.

KYK yurt KAYıTLARı içiN iSTENEN BELGELER
KYK başvuruları için; önceliği olanlar için öncelik belgesi, Son altı ay içinde çekilmiş 4 tane vesikalık fotoğraf, Ebeveyni @ ve üzeri engelli olanların tam teşekküllü hastaneden alacakları rapor, Kayıt, kimlik, yurt ücreti ve ön ödeme ücreti makbuz/dekontu(Yurttan temin edilecektir.)18 yaşından küçükler için Aile izin onay Belgesi, aynı tahsil döneminde yüksek öğrenime başlayan kardeşe ait öğrenci belgesi.

KYK BAşVURULARı DEğERLENDiRiLMEYECEK öğRENCiLER
KYK başvuruları  için; örgün Eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan öğrenciler, Daha önce kuruluş ya da diğer resmi kuruluşların yurtlarından “ Süresiz çıkarma cezası” alan öğrenciler, En az asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışan ve ya devamlı geliri olan öğrenciler (Tatil dönemlerinde geçici olarak azami 120 gün çalışan ve ya ücretli staj yapanlar hariç),Taksirli suçlar hariç, sabıka kaydı bulunan öğrenciler,Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede us ve ruh hastalığı yahut bulaşıcı rahatsızlığı olan öğrenciler, Ailesinin ikametgahı okulun bulunduğu büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar (ek tabloda talebe alımı yapılacağı belirtilen ilçeler hariç)

  • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.