Hakim Ve Savcı Adayları Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, yapılacak sınavı yönetmek ve sonuçlandırmak üzere oluşturulacak sınav kurulunun başkan ve üyeleri, Adalet Akademisi Başkanının teklifi üzerine yönetim kurulunca seçilecek.

Sınavın yapılacağı yer ve zaman ile sınavın usulü, adli ve idari yargı adayları için ayrı ayrı olmak üzere Adalet Akademisi Başkanı tarafından belirlenecek.

Adaylardan haklı bir sebeple sınava giremeyenler, mazeret olarak ileri sürdükleri hususun ortadan kalktığı günden itibaren durumlarını en geç 5 iş günü içinde başkanlığa bildirecek.

Yeniden sınav hakkı tanınanlar için ikinci sınav, ilk sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren 2 ay içinde ilk sınavın usul ve esaslarına göre yapılacak.

Sınav evrakı, iki yıl süreyle akademi arşivinde saklanacak. Ancak idari yargı yoluna başvuran adaylar hakkındaki evrakın muhafazasına, açılan davaya ilişkin karar kesinleşinceye kadar devam edilecek.

  • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.