İstanbul Üniversitesi

Ülkemizin ve Avrupa’nın en köklü eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Üniversitesi sahip olduğu öncü ve önder konumunu, özgün ve dinamik yapısıyla sürdürmek hedefindedir. 21. yüzyılda egemen olan katılımcı ve demokratik yönetim anlayışı; yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki kuruluşlarla sağlıklı ilişkilerin sürdürülmesi; basın – yayın kuruluşları ile sürekli bilgi akışının sağlanması ve toplum ile olan ilişkilerde açık ve şeffaf olunması gibi değerler, basın halkla ilişkiler çalışmalarıına büyük bir ivme kazandırmıştır.

Bu sorumluluğun farkında olan İstanbul Üniversitesi Basın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü, sahip olduğu uzman ekip ve teknolojik donanımıyla, bugünün ihtiyaçları doğrultusunda kendini sürekli yenileyerek 555 yılı aşan bu bilimsel ve kültürel mirası geniş kitlelere aktarmak amacındadır.
Temel İlkelerimiz;

 • Müdürlüğümüz çalışanları olarak lâik, demokratik ve çağdaş Cumhuriyet’ten, Atatürk İlke ve Devrimleri’nden ödün vermemek; Yapılan iş ve alınan kararlarda kamusal yararı gözeterek sosyal sorumlulukları yerine getirmek;
 • Karar verme süreçlerine ilgili kişi ve birimleri de dahil ederek katılımcı ve demokratik süreci işletmek;
 • Kaynakların kullanımında verimlilik ve kaliteden ödün vermemek;
 • Çalışmalarımızı ekip ruhu içerisinde, özveriyle ve etik kurallara uygun yürütmek;
 • Birim içi ve birim dışı bütün ilişkileri her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tutmak;
 • Üniversitemizin bütün birimleri arasında hızlı iletişim ağı oluşturarak bilgiyi paylaşmaktır.

MİSYONUMUZ,

 • Kurum içinde iç hedef kitle olarak Öğrencilere, Öğretim Üyelerine ve Yardımcılarına, idari Personele, Üniversite yöneticilerine, Öğrenci Ailelerine ve Mezunlara odaklanarak, kurum dışında ise dış hedef kitle olarak İstanbul halkı ve Türkiye’ye, Diğer Eğitim Kurumlarına, Üniversite’nin bağlı olduğu Merkez örgütüne, Medya kuruluşlarına, Dernekler ve meslek kuruluşlarına, yerel yönetimler e ve üniversitenin eğitim verdiği alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlara odaklanarak
 • Toplam kalite yönetimi felsefesi bağlamında medya takibini yapmak, halkla ilişkiler çalışmaları düzenlemek, vatandaşlar için bilgi edindirme hakkının kullanılmasını sağlamak ve basınla ilişkileri düzenlemektir.

VİZYONUMUZ

 • Hedef kitle doğrultusunda İstanbul Üniversitesinin kültürünün belirleyici ve yayıcısı olacak bir halkla ilişkiler organizasyonu oluşturmak, Üniversite yönetimindeki tüm unsurların katılımıcılığıyla yüksek kalitede bir yönetsel süreç için planlama, ölçümleme ve değerlendirme yapmak ve üniversitemizin uzun dönemli toplam kalite hedefine destek vermektir.
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Eylül 2007 tarihinden bu yana stratejisi, katkalite odaklı olmak, öğrenci odaklı olmak, süreç odaklı olmak, gerçek istatistikleri kullanarak karar vermek , devamlı gelişmeyi sağlamak, hedeflerle yönetmek, katılımcı yönetim ve grup çalışması yapmak ve önlemeye dönük yaklaşımda bulunmak biçiminde yeniden düzenlenmiştir.
 • Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü toplam kalite yönetimi göz önünde bulundurularak hedef kitlesini iki temel başlıkta toplamıştır. Halkla İlişkiler uygulamalarında hedef kitle olarak seçilen kümelerin özelliklerinin iyi bilinmesi, iletişim ortamının seçilmesinde, mesajların oluşturulmasında ve geri bildirimin doğru ve net bir biçimde alınmasında önemlidir.
 • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.