İŞTE UZAKTAN LİSANS EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELER

Akdeniz Üniversitesi

 • Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Altınbaş Üniversitesi

 • İşletme Yüksek Lisans Programı
 • Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı

Amasya Üniversitesi

 • Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Öğretim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Anadolu Üniversitesi

 • Uzaktan Öğretim Online Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Konaklama İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Kurumsal İletişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ankara Üniversitesi

 • Enformatik Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Gazetecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İnsan İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Atatürk Üniversitesi

 • Güvenlik Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İşletme (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Yöneticiler İçin İşletme (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İşletme (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Atılım Üniversitesi

 • İngilizce e-MBA
 • Türkçe e-MBA

Bahçeşehir Üniversitesi

 • E-Öğretim Teknolojileri
 • E-İngiliz Dili Eğitimi
 • Uzaktan Öğretim İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Uzaktan Öğretim Pazarlama
 • e – MBA
 • e-Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Bartın Üniversitesi

 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • İşletme
 • Girişimcilik
 • Orman Mühendisliği
 • Orman Endüstri Mühendisliği

Başkent Üniversitesi

 • Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim
 • İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim
 • Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim
 • Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim
 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim

Beykent Üniversitesi

 • İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim
 • İşletme
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği
 • Bankacılık ve Finans

Bülent Ecevit Üniversitesi

 • İşletme Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İktisat Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
 • Sınıf Öğretmenliği

Çankaya Üniversitesi

 • Pazarlama ve Marka Yönetimi (Türkçe) (Uzaktan Eğitim

Çukurova Üniversitesi

 • İşletme
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Pazarlama
 • İşletme ve Teknoloji Yönetimi
 • Muhasebe
 • Bankacılık ve Finans

Dicle Üniversitesi

 • İlaç Kimyası

Dokuz Eylül Üniversitesi

 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Kalite Yönetimi
 • İngilizce İşletme Yönetimi
 • Deniz Turizmi
 • Maliye Bölümü

Ege Üniversitesi

 • E-MBA Programı
 • Lojistik Yönetimi
 • İktisat
 • Finans Ekonomisi ve Yönetimi
 • Eğitim Programları ve Öğretim

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 • Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Gazi Üniversitesi

 • Adli Bilişim
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Bilişim Sistemleri
 • Sağlık Bilişimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Bilgisayar Eğitimi
 • Elektronik – Bilgisayar Eğitimi
 • Sağlık Kurumları Yönetimi

Gaziantep Üniversitesi

 • Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Hacettepe Üniversitesi

 • Sağlık Yönetimi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

 • İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Işık Üniversitesi

 • İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitimi (e-MBA) (Tezsiz, Türkçe)

İnönü Üniversitesi

 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
 • Halk Sağlığı Hemşireliği
 • Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği

İstanbul Arel Üniversitesi

 • Yönetim ve Organizasyon
  İşletme Yönetimi
 • Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği
 • Muhasebe ve Finansman
 • Pazarlama

İstanbul Aydın Üniversitesi

 • E-İşletme

İstanbul Bilgi Üniversitesi

 • Bankacılık ve Finans Uzaktan Eğitim
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Eğitim
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Eğitim
 • Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim
 • e-MBA Türkçe
 • e-MBA İngilizce

İstanbul Esenyurt Üniversitesi

 • Sağlık Kuruluşları Yönetciliği
 • İşletme Yönetimi E-MBA

İstanbul Kültür Üniversitesi

 • eMBA (Tezli / Tezsiz)
 • eLojistik

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • Onay Bekleniyor-Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

İstanbul Medipol Üniversitesi

 • Sağlık Yönetimi
 • İstanbul Üniversitesi
 • (e-MBA)
 • Enformatik
 • Finansal Ekonometri
 • Sermaye Piyasası Uzmanlığı
 • Müze Yönetim Bilim Dalı
 • Kültürel Miras Alanlarının Yönetim Bilim Dalı

İzmir Ekonomi Üniversitesi

 • İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Dış Ticaret ve Kambiyo

Karabük Üniversitesi

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Girişimcilik
 • Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • Kamu Yönetimi
 • İşletme (e-MBA)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Sınıf Öğretmenliği
 • Eğitim Teknolojileri
 • Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Kastamonu Üniversitesi

 • Finansal Raporlama Ve Denetim Uzaktan Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Yönetim Ve Organizyon Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kırklareli Üniversitesi

 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Turizm İşletmeciliği Yönetimi

Kocaeli Üniversitesi

 • İşletme Tezsiz

Maltepe Üniversitesi

 • E-MBA (Türkçe)
 • E-MBA (İngilizce)

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

 • Mühendislik Yönetimi
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Marmara Üniversitesi

 • Mühendislik Yönetimi
 • İş Güvenliği

Mersin Üniversitesi

 • Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yonetimi
 • İşletme
 • Kadın Araştırmaları
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Kariyer Danışma
 • Kalite Yönetimi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 • İşletme
 • Namık Kemal Üniversitesi
 • Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme

Okan Üniversitesi

 • İşletme
 • Muhasebe ve Denetim
 • Bankacılık
 • Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme
 • Lojistik Yönetimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • Biyoloji
 • Matematik
 • Yerel Yönetimler
 • Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme
 • Sağlık Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması
 • Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 • Enformatik Online

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

Sakarya Üniversitesi

 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Mahalli İdareler ve Şehircilik
 • Maliye
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
 • Finans ve İktisat
 • Toplumsal Yapı ve Sosyal Değişim Analizleri
 • Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
 • Turizm İşletmeciliği
 • Bilişim Teknolojileri
 • Mühendislik Yönetimi
 • Bilişim Sistemleri
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Kalite Yönetimi
 • Kariyer Psikolojik Danışmanlığı
 • Önleyici Rehberlik
 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 • Selçuk Üniversitesi
 • İşletme

Süleyman Demirel Üniversitesi

 • İşletme Yöneticiliği
 • Sağlık Yönetimi
 • İktisat
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Trakya Üniversitesi

 • İşletme
 • Muhasebe ve Denetim
 • Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Yalova Üniversitesi

 • Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 • İşletme

 • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.