İyi Bir Eğitim ve Öğretmen Arasındaki İlişki

İyi Bir Eğitim ve Öğretmen Arasındaki İlişki

Günümüzde eğitimde başarı için öğretmen, öğrenci ve velilerin özverili bir şekilde çalışmaları gerekir. En güzel eğitim ortamı hazırlamak başarı için yeterli değildir. Eğitim ortamının yanında donanımlı bir öğretmen, ihtiyaca karşılayan bir veli ve öğrenmek isteyen bir öğrenci olmalıdır.

Çoğu velinin aklında “Çocuğum iyi bir eğitim alacak mı?” sorusunun olması gayet mantıklı bir düşüncedir. Bunun yanında çocuğumun başarısı için “ebeveyn olarak ne yapıyoruz?” sorusunu da kendimize sormamız gerekir. Bu sorulardan sonra gerekli adımları atıp ve yaşam boyu çocuğumuzu destekleme konusunda neler yapabiliriz planlamasına gidilip, gelecekle ilgili öngörüde bulunmamız gerekir.

Faydalı bir eğitim için olmazsa olmazı kendini yenileyen ve zamanın ihtiyaçlarını farkın varabilen eğitimcilere ihtiyacımız var. 21. Yy öğretmenleri teknoloji yakından takip etmeli bunun yanında zekâ alışkanlıkları ve ruh uzmanı olmalıdır. Öğrencilerin ruh yapılarını iyi bilmeli, duygularını hissetmeli ve zekâlarındaki parlak fikirleri ortaya çıkarmalıdır. Başarılı öğretmen olmak, eğitimin kalite çıtasını sürekli yükseltmektedir. Çok hızlı bir şekilde değişen eğitim dünyasındaki başarılı öğretmenler;

Mesleğini severek yapar, öğretmenlikten haz alır.

Kendilerinin öğretmen olarak değil, öğrenen olarak görürler.

Kendi başarısızlıklarına izin verirler. Başarısızlıktan başarı doğacağına inanırlar.

Öğrencilerin hayal dünyasını sürekli açık tutarlar. Net hedefleri vardır.

Sorunlardan kaçmak yerine, sürekli bir çıkış noktası ararlar. Planlıdırlar.

Büyük hayalleri olur. Neden olmasın?  Sorusuyla cevap verirler.

Öğrencilerin birbirlerine öğretmelerine izin verirler.

Değişime açık olup, yeniliğe ve farklı durumlara kucak açar, kalıpları yıkarlar.

Sorunlara çözüm bulurlar. İyi bir iletişime sahiptir.

Doğru tutum ve çaba ile her şeyi göze alıp gerekli adımları atarlar.

Öğrencilerin seviyesine inme konusunda oldukça başarılılar.

Hiçbir zaman yılmazlar, sürekli pozitif yaklaşırlar. Vb. özelliklere sahip olmalıdır.

Ders verirken daha çok çoğunluğa göre hareket edilmelidir.  İyi bir pedagojik formasyon çoğu öğrencilerin öğrenme güdülerini ortaya çıkarmaları, çevresine karşı meraklı, yeniliğe ve kendini geliştirmeye açık öğrenciler ortaya çıkarır.  Eğitimci teşhisi iyi koymalı ve uygun çalışma yöntemini bulmalıdır.  İyi bir ilmi şahsiyet ve öğrencilerine örnek kişiliğe sahip olması gerekir.

Ulusal medeniyetlerin ve ruh dünyamızın mimarları olan öğretmenlerin ilk önce mesleğini aşk ile bağlı olmaları gerekir. Öğretmenlik sabır ister, sevgi ve şefkat ister. Öğrenci ilgi ve yeteneğine göre iyi değerlendirmek ona göre bir eğitim elbisesi biçmek gerekir.

Öğretmenlik ve eğitim süreci sabır ister ve uzun zaman alır. Tüm zamanın sonunda önemli olan hedefe ulaşmak ve başarıyı yakalamaktır. Bu konuyla ilgili güzel bir öykü var. Bu öyküyü okudukça öğrenme ve eğitim sürecini daha iyi bir şekilde çözeceksiniz.

Bambu Ağacının Öyküsü

İnsanoğlunun erdemi, meyvesini yiyemeyeceği meyveyi dikmesindedir, derler. BAMBU, Çinliler bu ağacı şöyle yetiştirir: önce ağacın tohumu ekilir, sulanır ve gübrelenir. Birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmaz. Tohum yeniden sulanıp gübrelenir. Bambu ağacı ikinci yılda da toprağın dışına filiz vermez. Üçüncü ve dördüncü yıllarda her yıl yapılan işlem tekrar edilerek bambu tohumu sulanır ve gübrelenir. Fakat inatçı tohum bu yılda da filiz vermez. Çinliler büyük bir sabırla beşinci yılda da bambuya su ve gübre vermeye devam ederler. Ve nihayet beşinci yılın sonlarına doğru bambu yeşermeye başlar ve altı hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 27 metre boyuna ulaşır. Akla gelen ilk soru şudur: Çin bambu ağacı 27 metre boyuna altı hafta da mı Yoksa bey yılda mı ulaşmıştır? Bu sorunun cevabı tabii ki beş yıldır. Büyük bir sabırla ve ısrarla tohum beş yıl süresince sulanıp gübrelenmeseydi ağacın büyümesinden hatta var olmasından söz edebilir miydik?… Bir başarının şartları her zaman çok basittir. Bir süre için çalışın, bir süre tahammül edin. Her zaman inanın ve hiçbir zaman geri dönmeyin.

Öğretmenler eğitim süreci boyunca öğrencilerini en iyi şekilde donatacak bilgiyi verir.  Bu bilgiyi süreç boyunca öğrenciler özümser. Daha sonra öğrenciler velilerden ve çevreden desteklenirler.  İyi bir eğitim ve öğretmen arasındaki ilişki kaliteli olursa eğitim çıtası her zaman yükselir ve eğitimin başarıya götürür.  Daha kaliteli öğretmen daha kaliteli eğitimdir. Süreç uzun ama neticesi yani meyvesi güzel olur. Hedefine ulaşabilene, ulaştırana ne mutlu…

Yahya KARAKURT / Eğitimci- Yazar 

  • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.