MEB’in 100 Günlük Eylem Planı Belli Oldu

1 Okullarımızda tam gün eğitim gören öğrenci oranının artırılması

2 700 okulumuzun Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegre edilerek daha güvenli hâle gelmesi

3 Ülkemizin stratejik kurumlarında istihdam edilmek üzere yurt dışına 500 öğrenci gönderilmesi

4 Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirecek çalışmaların başlatılması

5 Profesyonel eğitim yöneticiliği sistemine geçilmesi

6 Öğrencilerimizin yabancı dili aktif bir şekilde kullanmasına imkân sağlayacak bir öğretim modeline geçilmesi

7 Her çocuğumuzun okulöncesi eğitimden üniversiteye ilgi, yetenek ve becerilerini gelişimsel olarak izlemek ve yönlendirmek için “e-­‐portfolyo sistemi”nin kurulması

8 Milli Eğitim Bakanlığının mevzuatını, çalışma planlarını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak üzere “Büyük Veri” sistemi kurulması

9 Her okulu kendi koşullarında değerlendirerek eğitim kurumlarının kapasitesini güçlendirmeye yönelik izleme değerlendirme sisteminin hayata geçirilmesi

10 Mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışı ile yeniden yapılandırılması

11 Ölçme ve Değerlendirme Sistemi’nin öğrencilerin eğitim hayatı sürecinde edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında kullanma becerilerini de ölçecek şekilde genişletilmesi

12 Öğrencilerimize gelecekte ihtiyaç duyacakları becerileri kazandıracak disiplinler arası nitelikteki algoritmik düşünme, senaryo, kritik düşünme, robotik konularının derslere entegre edilmesi

13 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

14 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması

  • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.