NUN ‘İyi İnsan’ Yetiştirecek

İyi insan yetiştirme hedefiyle geçen yıl kurulan NUN Okulları eğitimde işbirliği, saygı, hoşgörü, inisiyatif alma ve sorumluluk gibi tutumların geliştirilmesine yönelik öğelere dayalı uluslararası bir müfredat olan IB PYP’ye aday olma hakkını kazandı

Geçen yıl eğitime başlayan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Okulları iyi insan yetiştirmeyi hedefliyor. Eğitime ticari ve kar amaçlı olarak bakmayan NUN Okulları 2015- 2016 eğitim- öğretim yılı itibariyle uluslararası akreditasyon sürecine girdi. NUN Okulları “iyi insan” yetiştirmek için daha ilk yılında MEB müfredatının yanı sıra uluslararası bir müfredat olan International Baccalaureate’in (IB) alt birimi Primary Years Programme (PYP) için şart koşulan gerekli kriterleri sağlayarak aday okul ünvanını resmen aldı. Genel Müdür Fatih Nida Üye, NUN Okulları’nın vizyonunu ve gelecek hedeflerini SABAH’a anlattı.

Eğitim modelinizi nasıl belirlediniz?
İstanbul gibi hızlı gelişen bir dünya kentinin küçük sakinlerine, mutlu çocukluk geçirebilecekleri bir ortam hazırladık. Tüm detayları çocukların dünyasına bakarak düzenlediğimiz okulumuzda, merak eden, sorgulayan, hayal dünyası sınırsız, ‘çocukça’ öğrenmek isteyen bir öğrencinin algısını modelledik.

Öğrencilerinizi hangi kriterlere göre kabul ediyorsunuz?
Aday öğrencilerin fiziksel, manevi, psikolojik, sosyal, bilişsel gelişimlerine, öğrenciyi şahsiyet alanlarının zayıf ve güçlü olan yönleriyle tanımaya, yetenekli oldukları alanları tespit etmeye yönelik envanterler uyguluyoruz. Aile ile yaptığımız mülakatlar da öğrenci kayıt sistemimizin parçası…Yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrencinin okulumuzda eğitimine devam edip edemeyeceğine karar veriyoruz.

Nasıl iyi insan yetiştireceksiniz?
Öğrencilerimizi MEB müfredatı ile entegre olmuş PYP müfredatı ile örtüşecek şekilde içeriği planlanmış, okulda hayatın tamamını kuşatan manevi, kültürel, ahlaki değerlerin yaşatılmasını hedefleyen “Değerler Eğitimi” ve farklı kültür ve medeniyetlerle etkileşimi sağlayacak kalitede geliştirdiğimiz yabancı dil müfredatı ile yetiştiriyoruz. Öğretmenlerimiz değerlerimizin kazanımı konusunda gözlemler, raporlamalar ve değerlendirmeler yaparlar. Herhangi bir değerin kazanımında zorluklar yaşanması durumunda sınıf öğretmenlerimiz, PDR uzmanlarımız ve branş öğretmenlerimiz biraraya gelerek öğrencilerimizin fıtratlarına, ilgi alanlarına uygun özel yöntemler üzerinde çalışırlar. Bu süreçte velilerimizi düzenli olarak bilgilendirir, sürece katılım ve desteklerini önemseriz.

TEKNOLOJİ BAĞIMLISI OLMAYACAKLAR

Çok çeşitli bir müfredatınız var. Eğitim kadronuzu nasıl belirlediniz?
İyi üniversitelerden mezun, donanımlı, vizyoner, bizimle hedef birliği yapmış, öğrenci ve velimiz ile en doğru iletişimi kurabilecek, öğrencilerini zamanında ve doğru tanıyabilecek bir tecrübe ve olgunlukta, kendini geliştirmeye açık öğretmenler olmalarına dikkat ettik. Akademik kadromuza gerek aday olduğumuz uluslararası program özelinde gerekse ihtiyaç duydukları farklı alanlarda eğitim imkânı sunuyoruz. Kadromuzun kalitesini arttırmak, dinamizmini korumak için yurtiçi ve yurtdışı gerekli eğitimleri almaları için destek oluyoruz.

Sanat eğitiminde de iddialısınız. Bu alandaki farkınız nedir?
Okulumuzun hedeflerinden birisi de öğrencilerimizde estetik farkındalık ve sanat zevki oluşturmak. Sanattan anlayan ve sanat etkinliklerini takip eden bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. NUN sanat eğitimi; oyunlaştırma metodu ile sanat tarihi, başyapıtları inceleyerek sanat eleştirisi, estetik eğitim ve uygulamalı çalışmalar olmak üzere dört alanı kapsar. Öğrencilerimizin sanatı günlük hayatlarının içerisine sokmalarını önemsiyoruz.

Teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz?
Teknolojiyi bilinçli bir biçimde kullanan ve ileride teknoloji üreten bireyler yetiştirmek asıl hedefimiz. Kendi yazılım sistemimizi kurduk, sınıf, atölye ve diğer birimlerimizi eğitim amaçlı teknolojilerle donattık ama tüm bu imkanlarımızı araç olarak kullanıyor, temel öğrenme metodlarını önceliyoruz.

İKİ YABANCI DİL: İNGİLİZCE VE ARAPÇA

Yabancı dil eğitiminiz nasıl?
Öncelikle belirtmeliyim ki, okulumuzun üzerinde hassasiyetle durduğu önemli konulardan biri öğrencilerimizin anadillerini en doğru şekilde öğrenmeleri ve kullanmaları. Anadil altyapısı güçlü olan çocukların psikolojik ve bilişsel gelişimleri daha sağlıklı ilerlerken iletişim becerileri de daha hızlı gelişiyor. Bu noktada günlük kitap okuma saati, kütüphane dersi, sesli kitap uygulaması, drama dersleri bizim için merkezi önem taşır. Anadil eğitiminin ötesinde ise İngilizce’nin bir dünya dili konumunda olması gerçeğinden hareketle yoğunlaştırılmış bir İngilizce eğitimi sunuyoruz. İkinci yabancı dil olarak Arapça öğretiyoruz. Dil öğretiminde yine ‘yaparak ve yaşayarak öğrenme’ anlayışından hareketle, öğrencilerimize okulumuz bünyesinde yer alan atölyelerde, dil derslerindeki kazanımlarını pratiğe dökebilecekleri, müfredatın büyük bir bölümünü uygulamalı olarak işleyebilecekleri programlar sunuyoruz. Yabancı Diller zümremizin dörtte üçünü yabancı öğretmenler oluşturuyor. Yeni bir lisan konuşma becerisi, o lisan ile karşılaşma sıklığı ile doğrudan ilişkili olduğu için, yabancı öğretmenlerimizle öğrencilerimizin mümkün olduğunca çok ve farklı alanda paylaşımda bulunmalarına özen gösteriyoruz..

YAŞAYARAK ÖĞRENME ÖN PLANDA

Saklı Şehir nedir?
Hayatın içinde, uygulamalı, sorgulayıcı, yapılandırmacı hem öğrencinin hem de öğretmenin “öğrenen” olduğu bir eğitim ortamı sağlamaya çalıştık. Bu amaçla kurguladığımız Saklı Şehir’de pek çok atölye ve simülasyon alanları hazırladık. Aslında okulumuzun tamamı yaşayan okul olarak tasarlandı. Bilim müzesi, ekoloji dersliği, mini çiftlik, doğal kantin, mescit, kütüphane gibi pek çok fiziki imkân yaşayarak öğrenmeyi ön plana çıkarıyor.

Kaynak: sabah.com.tr

  • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.