Öğrencilere 3 yıl Süt Dağıtılacak

Bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine süt içme alışkanlığının kazandırılması amacıyla 2015-2016’dan başlamak üzere, 3 eğitim öğretim yılı süresince uzun ömürlü, dayanıklı UHT içme sütü dağıtılacak.

Okul Sütü Programı uygulama esasları hakkındaki karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa yürütülecek “Okul Sütü Programı” kapsamında bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine süt içme alışkanlığının kazandırılması amacıyla 2015-2016 eğitim öğretim yılından başlamak üzere 3 eğitim öğretim yılı süresince UHT içme sütü dağıtılmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Özel eğitim kurumları söz konusu programa eşdeğer süt veya süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde, velinin isteği esas alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda programın kapsamı dışında tutulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenecek okullardaki öğrencilere ve veli izni doğrultusunda 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılacak.

Program doğrultusunda dağıtılacak sütün dağıtım takvimi, her eğitim öğretim yılı için çıkarılacak tebliğle belirlenecek.

UHT içme sütü, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında, ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden ve Kamu İhale Kanunu çerçevesinde temin edilecek.

Okullarda il okul sütü komisyonu kurulacak

İllerde programın yürütülmesinden sorumlu il okul sütü komisyonu kurulacak. Bu komisyon, mal muayene ve kabul komisyonu olarak görev yapacak, sekreteryası da il milli eğitim müdürlüğünce yürütülecek.

Programın koordinasyonu ile okul sütünün tedariki ve illere dağıtımından Gıda Tarım ve Hayvancılık, sütün muhafaza edilmesi, uygun şartlarda tüketiminin sağlanması ve okul sütü modülüne veri girişlerinin takibinden Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu olacak.

Öte yandan, öğrencilerin süt tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklere ve uzun dönemde gelişmelerine ilişkin çalışmaların yapılması, incelenmesi ve sonuçların paylaşılmasından sağlık bakanlığı sorumlu olacak.

Yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına genel bütçeden tahsis edilen ödenekten karşılanacak.

İl okul sütü komisyonunca kabul edilen sütlerin ödemeleri, muayene ve kabul komisyon raporlarına istinaden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca yapılacak.

Programla ilgili ödemeler ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri, programdaki sorumluluklarına göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları alacak.

Ayrıca haksız ödemelerin yapılmasına sebep olan belge ve bunları düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak, haklarında adli veya idari işlem başlatılacak.

AA

  • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.