Özel Okul Teşvikleri Hakkında Merak Ettikleriniz!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirdiği özel okulda okuyacak öğrencilere eğitim teşviki başvuruları bu yıl ağustos ayında başlayacak.

Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının “2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni eğitim öğretim yılında, önceki yıllardakiler de dahil olmak üzere özel okullarda öğrenim görecek 350 bin öğrenciye destek verilecek. 230 bin öğrenci ilk defa destek alacak.

Tebliğle 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında, 5580 sayılı kanun kapsamında açılan özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim görecek öğrencilere verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları belirlendi.

Teşvikten yararlanmak isteyen okullar ve veliler, ağustos ayının ilk haftası internet üzerinde yayınlanacak e-kılavuzdan başvurularını yapabilecek. Eğitim ve öğretim desteği verilecek asil öğrenciler eylül ayı içerisinde tespit edilecek ve ardından genel müdürlük internet sayfasında duyurulacak.

Buna göre, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 20 bin öğrenciye 2 bin 680 lira, ilkokuldaki 50 bin öğrenciye 3 bin 220 lira, ortaokuldaki 50 bin öğrenciye 3 bin 750 lira, lise ve temel lisedeki 110 bin öğrenciye lise için 3 bin 750 lira, temel lise için 3 bin 220 lira destek verilecek. 230 bin öğrenci, eğitim öğretim desteğinden yararlanacak.

İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütlerle diğer ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanacak kılavuzda belirtilecek.

Sosyoekonomik gelişmişlik seviyelerine göre eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin illere dağıtımında ise 1. ve 2. bölgelerde 0,95, 3. ve 4. bölgelerde 1,00, 5. bölgede 1,20, 6. bölgede ise 1,30 katsayıları uygulanacak.

Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubundakiler, eğitim öğretim desteğinden yararlanabilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK, KİMLER YARARLANABİLECEK?

Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen okullar ve öğrenciler, Ağustos ayı içerisinde MEBBİS ve e-okul üzerinden oluşturulan modül üzerinden müracaat edecek.

Eğitim öğretim desteğine bu yıl özel okullara kayıtlı öğrenciler de başvurabilecek.  Eğitim öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin E-kılavuzda belirtilen süre içerisinde okullara kayıt olması gerekmekte.

Eğitim öğretim desteği kapsamında destekten faydalanan öğrenciler, Eylül ayı içerisinde başka bir okula nakil olmaları halinde eğitim ve öğretim desteği haklarını kaybedecek.

Eğitim ve öğretim desteği verilen okullar ile ücretsiz veya kurumun ilan ettiği yıllık ücretin yüzde 51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmez.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda öncelikle bir önceki yılın yıl sonu başarı ortalaması en yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamlılığı az olan öğrenciler yerleştirilir. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci yerleştirilir.

-TEŞVİKTEN YARARLANMADA HANGİ KRİTERLER DEĞİŞTİ;

EYLÜLDE NAKİL YAPAN HAKKINI KAYBEDECEK: Eğitim öğretim desteği alarak bir okula kaydını yaptıran öğrenci, eylül ayında nakil yaptırırsa destek hakkını kaybedecek.

BURSLU ÖĞRENCİYE DE DESTEK: Eski yönetmelikte özel okulda burslu okuyan öğrenciye eğitim öğretim desteği verilmiyordu. Düzenlemeyle burs oranı yüzde 51’in altında olan öğrenciler destek alabilecek.

ANNE VEYA BABASI OLMAYAN İLE MEB PERSONELİ EŞDEĞER: Bakanlık, destekten yararlananları belirlemek üzere kullandığı ‘tespit formu’nda da değişiklik yaptı. Formdaki kriterlere göre en fazla puan toplayanlar özel okul desteğinden yararlanacak. Anne veya babası MEB’de çalışan çocuklar da sisteme dahil edildi ve 70 puan olarak belirlendi. Bu puanın, anne veya babasından birini kaybetmiş öğrencinin alacağı 80 puanı ile çok yakın olması dikkat çekti.

MADDİ DURUM ETKİSİ 3 KAT ARTIRILDI Puanlama sisteminde gelir durumunun önemi arttı. Özellikle düşük gelirli ailelerin çocuklarına daha fazla puan verilecek. Örneğin geçen sene ailesinin aylık geliri 750 TL’den az olan 10 puan, 10 bin 500’den fazla olan ise 1 puan alıyordu. Aradaki fark sadece 9 puandı. Bu sene ailenin aylık geliri 1000 TL’den az ise 340 puan, 10 bin 501 TL ve daha fazla ise 40 puan verilecek.
Akademik başarı oranı düştü
Özel okul yönetmeliğindeki değişikliklerle ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci şunları söyledi: “Geçen yıl öğrencilerin akademik başarısı toplam puanlamayı yüzde 50 oranında etkiliyordu, bu yıl ise bu oran yüzde 26’ya düşürüldü. Ailenin toplam gelirinin genel puanlamada oranı, geçen yıl yüzde 10’du, bu yıl yüzde 34’e çıkarıldı. Geçen yıl en çok şikayet aldığımız konulardan biri teşvikli öğrencilerin kaydında oldu. Okul, teşvikli öğrenci alacağına dair başvurusunu yapmasına rağmen boş kontenjanını ücretli öğrencilerle doldurduğu için ‘Yerimiz yok sizi kaydedemiyoruz’ diyor. Özel okul, eğitim-öğretim desteği kapsamında öğrenci almayı Bakanlıktan talep ettiği için öğrenciyi kaydetmek durumunda.” (AA)

  • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.