POMEM’e Yeni Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Yeni yönetmeliğe göre, POMEM eğitimini başarıyla tamamlayarak meslek eğitim sertifikası verilecek öğrencilerin aday memur olarak atanabilmesi için eğitim sonu sınavını da geçmesi gerekecek.

Öğrenciler, tazminat ödemek şartıyla POMEM’den ayrılabilecek, ayrılan öğrencilerin geri dönme istekleri kabul edilmeyecek

-Mevzuatta belirtilen suçlardan dolayı disiplin notu 80’den aşağı düşen ve POMEM’le ilişiğinin kesilmesine karar verilenlerin durumu ve POMEM’den çıkarma cezasını gerektiren kararlar genel müdürün onayı ile kesinleşecek

ANKARA (AA) – Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre, POMEM’i başarı ile tamamlayarak meslek eğitim sertifikası verilecek öğrencilerin, aday memur olarak atanabilmeleri için eğitim sonu sınavını da geçmeleri gerekecek.

POMEM’de verilecek eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenleyen 8 Mayıs 2005 tarihli POMEM Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Yeni yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Önceki yönetmelikte öğrencilere 7 durumda izin verilirken, yeni yönetmelikte bu 8’e çıkarıldı. Öğrencilere, resmi tatil, sömestr, evci, günü birlik, hastalık, gece yatısı, hafta sonu ve mazeret izinleri verilebilecek.

Öğrenciler öğrenimleri sırasındaki evlenme taleplerini POMEM Müdürlüğüne yazılı olarak bildirecek, öğrencinin evleneceği kişi ile ilgili evlilik soruşturmasının yürütülmesi POMEM Müdürlüğü tarafından koordine edilecek. Müracaat tarihinden itibaren 2 aylık süre dolmadan evlenilemeyecek, ancak soruşturma sonucu olumlu olan öğrenciler 2 aylık süreyi beklemeden POMEM müdürünün onayı ile evlenebilecek.

-Ayrılan geri kabul edilmeyecek

Öğrenciler, eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında, tazminat ödeme ve POMEM Müdürlüğüne yazılı başvuru şartıyla ayrılabilecek. Ayrılan öğrencilerin geri dönme istekleri kabul edilmeyecek.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, POMEM’den çıkarılan öğrenciler bir daha POMEM giriş sınavlarına başvuruda bulunamayacak.

Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanlar, sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara dayalı olarak Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrenci olarak devamına imkan kalmadığı belirlenenler ile memur olma niteliğini öğrenim sırasında kaybedenlerin ilişikleri yönetim kurulunun kararı, POMEM müdürünün teklifi ve Polis Akademisi başkanının onayı ile kesilecek.

Eğitim-öğretim süresi içinde, Polis Akademisi Öğrenci Disiplin mevzuatında belirtilen suçlardan dolayı disiplin notu 80’den aşağı düşen ve POMEM’le ilişiğinin kesilmesine karar verilenlerin durumu ve POMEM’den çıkarma cezasını gerektiren disiplin kurulu kararları, başkanın önerisi ve genel müdürün onayı ile kesinleşecek.

-Başarılı olanlara sertifika verilecek

Eğitim-öğretimini başarı ile tamamlayan öğrencilere POMEM mesleki eğitim sertifikası verilecek.

POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini tamamlamaları ve eğitim sonunda başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları gerekecek.

  • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.