“Proje Okulu” na Yeni Tanımlama

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) proje okullarının tanımı, “Bakan onayı ile proje okulu seçilen eğitim kurumları” olarak değiştirildi. İlkokul, ortaokul, ortaöğretim kurumları ile mesleki ve teknik eğitim merkezleri ve imam hatip ortaokulu müdür yardımcılığı norm kadro sayıları yeniden düzenlendi.

“Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yönetici ve Öğretmen Olanların, Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik”te değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle “proje okulları”nın tanımı değişti. Buna göre ilgili yönetmelikte, “Ulusal projeler ile uluslararası ikili ya da çok taraflı olarak yapılan anlaşma veya protokollere göre proje uygulaması yapılan eğitim kurumları” şeklinde ifade edilen proje okulu tanımı, “Bakan onayı ile proje okulu seçilen eğitim kurumları” olarak değiştirildi.

İlkokul, ortaokul, ortaöğretim kurumları ile mesleki ve teknik eğitim merkezleri ve imam hatip ortaokulu müdür yardımcılığı norm kadro sayıları da okulların öğrenci sayılarına göre düzenlendi.

Müdür başyardımcısı norm kadrosu, önceki yönetmelikle yatılı ve pansiyonlu okullara verilirken değişiklikle özel eğitim kurumlarına, ilkokul müdür yardımcısı norm kadrosu, öğrenci sayısı bin 801’den 2 bin 401’e kadar olan kurumlarda 4, 2 bin 401 ve üstü öğrenci sayısı olanlar için ise 5 olarak belirlendi.

Norm kadro sayılarında değişiklik

Ortaokul ve imam hatip ortaokulu müdür yardımcılığı norm kadrosu, öğrenci sayısı bin 501’den 2 bin 1’e kadar olan okullara 4, 2 bin 1 ve daha fazla öğrencisi olan okullara ise 5 şeklinde belirlendi.

Ortaöğretim kurumları ile mesleki ve teknik eğitim merkezi müdür yardımcılığı için de öğrenci sayısı bin 501 ile 2 bin 1 arasında olan okullarda 4, bunun üzerinde öğrenciye sahip okullarda ise 5 norm kadro olacak.

Rehberlik ve araştırma merkezlerindeki norm kadro da artırıldı
Özel eğitim kurumu müdür yardımcısı norm kadrosu, 51 ve daha az öğrenci sayısına sahip kurumlara 1, 51’den 126’ya kadar öğrenciye sahip kurumlara 2, 126 ve üstü her 150 öğrenci için 1 müdür yardımcı norm kadrosu verilecek.

Her tür ve kademede orta ve ağır düzeyde zihinsel engelliler ile otistikler için verilen norm kadrolar, anaokulu ve ana sınıflarına verilmeyecek.

Rehberlik ve araştırma merkezlerine verilecek norm kadro sayıları, görev alanlarına giren il veya ilçenin nüfusu 100 bine kadar olan yerlerde 4’den 7’ye çıkarıldı. Sonra gelen her 100 bin nüfus için 1, bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 50 bin olması halinde ilave olarak 1 özel eğitim öğretmeni norm kadrosu daha verilecek.

Örgün ve yaygın eğitim kuramlarında okutulan atölye ve laboratuvar dersleri ile işletmelerde meslek eğitim dersi dahil toplam ders yükünün 201’den fazla olması halinde, her 40 saat ders yükü için bir atölye ve laboratuvar öğretmeni görevlendirilecek.

Sınıfları bilişim teknolojisi araçları ile donatılan eğitim kurumlarından bilişim teknolojisi alanı norm kadrosu bulunmayanların, norm kadroları, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün teklifi ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda bakan onayı ile belirlenecek.

Değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları, her yıl ekim ayında belirlenecek. Bakanlık gerekli gördüğü zamanlarda da eğitim kurumlarının norm kadro sayılarını belirleyebilecek. AA

  • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.