ÜNİVERSİTELERDE “GENÇ OFİSLER” YAYGINLAŞTIRILACAK

Yükseköğrenim gören öğrencilerin eğitsel, sosyal, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilm​esi, bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesinin yanı sıra gençlerin yükseköğrenim sürecinde almış oldukları eğitim ile birlikte kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması yönünde iş birliğinin arttırılması ve desteklenmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın katılımlarıyla YÖK’te gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza törenine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz ve bakanlık yetkililerinin yanı sıra YÖK Üyeleri, Ankara’daki üniversite rektörleri ile spor bilimleri fakültesi, beden eğitimi ve spor yüksekokulu ve spor ile ilgili uygulama ve araştırma merkezi bulunan Ankara’daki üniversitelerin ilgili dekan ve müdürleri katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak olan protokol, YÖK Başkanı Saraç ve Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol ile gençlere yönelik faaliyetleri, projeleri ve etkinlikleri kısa, orta ve uzun vadeli planlamalara göre düzenleme ve geliştirme ile iş birliği ve koordinasyonu sağlaması açısından Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu temsilcilerinden oluşan bir Komisyon kurulacak.

İmza törenin de konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, 18-22 yaş grubunu oluşturan nüfusun %40’ının yükseköğretimde bulunduğuna dikkat çekerek sahip olunan bu potansiyeli, değere dönüştürülmesi hususunda bakanlık ve üniversitelerin değerli temsilcileri ile birlikte bugün Yükseköğretim Kurulu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanacak işbirliği protokolü için bir arada olduklarının ifade etti.

– Üniversitelerde “Genç Ofisler” yaygınlaştırılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından daha önce Gençlik Merkezleri ve Genç Ofisler kurulduğunu hatırlatan YÖK Başkanı Saraç, bu ofislerde yürütülen ve yürütülecek çalışmaların ülkemizde gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşmasına ve toplumsallaşmasına katkı sunması bakımından büyük önem taşıdığının altını çizdi. Birkaç üniversitede pilot uygulaması olan Genç ofislerin üniversitelerde yaygınlaştırılacağını ve üniversiteler ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında temas noktası olacağını söyleyen Başkan Saraç, “Daha önce çeşitli illerimizde kurulmuş olan Genç Ofislerin artık üniversite kampüslerimizde de yaygınlaşması sağlanarak, Bakanlığın hizmetlerinin yükseköğretim ortamında bulunan her gence ulaştırılması noktasında kolaylık sağlamakla birlikte yeni projelere de hız kazandıracaktır.” diye konuştu.

Üniversitelerimizde, kampüslerde gençlerimizi her anlamda güçlü kılacak sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra sportif faaliyetlerin ve gönüllülük esaslı çalışmaların daha da artması adına bu işbirliği protokolünün önemli bir adım olduğunu vurgulayan YÖK Başkanı Saraç, yükseköğretim kurumlarının talepleri alınarak Bakanlığın uygun bulduğu kampüslerde, Bakanlık tarafından “Genç Ofisler”in kurulacağını sözlerine ekledi.

– YÖK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonu ile öğrenciler desteklenecek

Gönüllülüğün yaygınlaşmasını sağlamak üzere taraflarca yürütülecek proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine Bakanlık tarafından destek verileceğini ifade eden YÖK Başkanı Saraç, “Gönüllülük faaliyetlerine ilişkin genç ofisleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları, öğrenci yurtları, kamp eğitim merkezleri ve spor tesislerinin imkânlar ölçüsünde kullanımının ve federasyonlar tarafından malzeme, tesis, araç-gereç ve personel desteğinin verilmesi sağlanacak” ifadelerinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının kurumsal kapasitesini ve insan kaynağını arttırmak ve geliştirmek üzere, YÖK koordinasyonunda belirlenen üniversitelerde araştırmaların, programların ve projelerin gerçekleştirilmesinin destekleneceğini belirten Başkan Saraç, üniversitelerimiz bünyesinde oluşturulacak Genç Ofis Komisyonu marifetiyle genç ofislerinin kuruluşunda, tanıtılmasında, ofisler ve bakanlık arasında koordinasyonun sağlanmasında, spor bilimlerinde öğrenim gören öğrencilerin staj işlemlerinde, öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın gönüllülük faaliyetlerine katımlarının artırılması amacıyla başlatılan bu süreçlere yükseköğretim kurumlarının destek vereceğini söyledi.

– Engelli Öğrencilere de destek sağlanacak

Yükseköğretim kurumları ile iş birliği içerisinde iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasının bir diğer husus olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Saraç, bu protokol ile engelli öğrencilere yönelik faaliyetler ve projeler ile ayrıca destekleneceğinin altını çizdi.

– Öğrencilere staj yapma imkânı sunulacak

YÖK Başkanı Saraç, protokol kapsamında gençlik ve spor faaliyetlerinde nitelikli insan kaynağını artırmak amacıyla Spor Bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilere, Bakanlığın taşra teşkilatındaki ilgili birimlerinde staj yapma imkânı verileceğinin müjdesini verdi.

– Bağımlılıkla mücadeleye önem verilecek

Gençlerimizi doğrudan etkileyen politikaların üretilmesinde üniversitelerimizin ayrı ayrı rolü ve sorumlulukları olduğunu hatırlatan Başkan Saraç, üniversitelerin bağımlılıkla mücadeleye ve bu kapsamdaki faaliyetlerine ağırlık vermelerini istediklerini dile getirdi.

Yükseköğretim kurumlarımızda sportif faaliyetlerin artırılmasının gençlerin zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıktan uzak tutacağına dikkat çeken Saraç, bu faaliyetlerin özgüveni ve sorumluluk duygusu yüksek, daha olumlu, umutlu ve mutlu bireyler yetişmesine katkı sunacağının önemine değindi.

– Ara eleman ihtiyacını karşılamak için önlisans düzeyinde ‘Spor Fizyoterapisi’ programı açılması gündemde

Yükseköğretimdeki spor alanındaki programlardan söz eden Başkan Saraç konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Yükseköğretim sistemimizde 9’u devlet 7’si vakıf olmak üzere 16 yükseköğretim kurumumuzda ‘Spor Yönetimi’ önlisans programımız bulunuyor. Devlet üniversitelerimizde Spor Yöneticiliği programında 62 üniversitemizde 92 program, Spor bilimlerinde ise 3 devlet üniversitemizde 4 program öğrenci almaya devam ediyor. 9 Vakıf üniversitemiz ise Spor Yöneticiliği programında öğrenci alıyor. Rekreasyon, Egzersiz ve Spor Bilimleri, Engellilerde Egzersiz ve Spor bilimleri gibi diğer bazı programlarımız da spor alanında öğrenci alan programlarımız arasında yer alıyor. Beden Eğitimi ve Spor, Spor hekimliği, Spor Eğitimi, Sporda Psikososyal Alanlar gibi çok sayıda lisansüstü programı mevcut. Yakın bir zamanda, Yükseköğretim Kurulu’nda “Geleceğin Meslekleri” başlıklı bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Bu çalışta​yda sahadaki ihtiyacı gidermek üzere ve akademideki çalışmaları arttırmak için spor ve egzersiz psikolojisi, spor fizyoterapisi ve sporda beslenme gibi alanları içeren lisansüstü program sayımızı arttıracak, bu programların yaygınlaştırılması hususunu bu çalıştayda gündeme alacağız. Spor Bilimleri ile ilgili yeni programlar açıyoruz, bu programların ilki sahadaki ihtiyacı, ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere açılacak Spor Fizyoterapisi önlisans programıdır, bu bilgiyi de burada sizlerle paylaşmak isterim.

Protokolümüzdeki bir başka maddede alanların ortak kullanımı ile ilgili hususlardır. Faaliyetler ve etkinlikler için amfi, kültür merkezi, spor tesisleri, spor salonları, sosyal tesisler gibi alanların ortak kullanımı hususunda her kurum gerekli desteği sağlayacaktır.

Genç ve dinamik nüfusa sahip, geleceğe dair iddiaları olan Türkiye’nin hedeflerine ulaşması, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesillerimizle mümkün olabilecektir. Bugün insanlık, çok bilen, bilgili insanlardan öte, iyi karakterli ve erdemli insanlara ihtiyaç duymaktadır.”

– Üniversitelerde “Genç Ofis Komisyonu” Oluşturulacak

Protokol kapsamında ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesinde çalışmaların yürütülmesini ve izlenmesini sağlamak üzere rektör yardımcısı, sağlık, spor ve kültür daire başkanı ve iki öğretim elemanından oluşan bir “Genç Ofis Komisyonu” oluşturulacak.

​​YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın imza töreninde yaptığı konuşmanın metni için tıklayınız.

  • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.