Uzaktan Eğitim Veren Üniversitelerin Tam Listesi

1. Uzaktan eğitim nedir?
Uzaktan Eğitim, internet teknolojisinin getirdiği imkânlardan faydalanılarak, öğrenci ve öğretim elemanını sanal sınıf ortamında mekândan bağımsız olarak bir araya getiren, zamandan bağımsız olarak da öğrenciye eğitim materyallerine ulaşma olanağını sağlayan bir eğitim şeklidir.
2. Uzaktan eğitimin açıköğretimden farkı nedir?
Uzaktan eğitim, açıköğretim sisteminden farklı olarak sanal sınıf, forum, blog vb. uygulamalarla öğrencilerle öğretim elemanlarını sanal ortamda bir araya getirmektedir. Öğrenciler, kendilerine bildirilen saatlerde sanal sınıfa girmekte ayrıca forum ve bloglarda kendi aralarında ve öğretim elemanlarıyla dersle ilgili bilgi paylaşımında bulunabilmektedir. Dolayısıyla uzaktan eğitim sistemi, ders materyallerinin sunumuyla sınırlı kalmamakta karşılıklı eğitim yöntemleri uygulanmaktadır.
3. Uzaktan eğitimin avantajları nelerdir?
Örgün öğretime göre daha fazla bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklardan en üst düzeyde yararlanma imkânı
Mekândan bağımsız olarak her yerden öğrenime ulaşabilme imkânı (seyahat, adres değişikliği, iş yerinden bağlanabilme vs.)
Öğretim elemanlarına zaman ve mekândan bağımsız olarak erişim imkânı
Bilgi kaynaklarına ulaşımdaki esneklik
Çalışarak da üniversite öğrenimine devam edebilmek
Eğitim masraflarını (ulaşım, başka bir şehre taşınma, barınma vb.) en aza indirme fırsatı
Öğretim ortamı ile gerçek çalışma ortamı arasındaki farklılığının azalması
Öğrencilerin derslere erişimini kolaylaştırma
Bilgiye erişimin hızlanması ve kolaylaşması
Öğretim materyallerinin dağıtımının hızlanması
Örgün eğitimi destekleyici unsurlar içermesi
Yapılan tüm işlemlerin kayıt altında olması
4. Uzaktan eğitim özellikle kimler için uygundur?
Uzaktan Eğitim; özellikle maliyet, ulaşım güçlüğü, yaşam düzeninin bozulmaması vb. nedenlerle yaşadığı şehirden başka bir şehir veya ülkede yükseköğretim görmek istemeyenler, çalışmalarına ara vermeden eğitim seviyesini arttırmak isteyenler, bedensel engelleri nedeniyle kampüse gelmekte zorlananlar, ikinci bir yükseköğretim programına katılmak isteyenler vb. farklı gruplar için oldukça cazip bir sistemdir.
Uzaktan Eğitim Veren Üniversiteler
 1. Abdullah Gül Üniversitesi
 2. Adnan Menderes Üniversitesi
 3. Afyon Kocatepe Üniversitesi
 4. Ahmet Yesevi Üniversitesi
 5. Akdeniz Üniversitesi
 6. Amasya Üniversitesi
 7. Anadolu Üniversitesi
 8. Ankara Üniversitesi
 9. Atatürk Üniversitesi
 10. Atılım Üniversitesi
 11. Bahçeşehir Üniversitesi
 12. Balıkesir Üniversitesi
 13. Bartın Üniversitesi
 14. Başkent Üniversitesi
 15. Beykent Üniversitesi
 16. Bilecik Üniversitesi
 17. Bilkent Üniversitesi
 18. Bingöl Üniversitesi
 19. Bitlis Eren Üniversitesi
 20. Boğaziçi Üniversitesi
 21. Bülent Ecevit Üniversitesi
 22. Celal Bayar Üniversitesi
 23. Cumhuriyet Üniversitesi
 24. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 25. Çukurova Üniversitesi
 26. Dicle Üniversitesi
 27. Dokuz Eylül Üniversitesi
 28. Dumlupınar Üniversitesi
 29. Düzce Üniversitesi
 30. Ege Üniversitesi
 31. Erzincan Üniversitesi
 32. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 33. Fatih Üniversitesi
 34. Fırat Üniversitesi
 35. Gazi Üniversitesi
 36. Gaziantep Üniversitesi
 37. Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 38. Gelişim Üniversitesi
 39. Girne Amerikan Üniversitesi
 40. Hacettepe Üniversitesi
 41. Harran Üniversitesi
 42. Işık Üniversitesi
 43. İnönü Üniversitesi
 44. İstanbul Arel Üniversitesi
 45. İstanbul Gelişim Üniversitesi
 46. İstanbul Aydın Üniversitesi
 47. İstanbul Bilgi Üniversitesi
 48. İstanbul Kültür Üniversitesi
 49. İstanbul Teknik Üniversitesi
 50. İstanbul Ticaret Üniversitesi
 51. İstanbul Üniversitesi
 52. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 53. Kafkas Üniversitesi
 54. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 55. Karadeniz Teknik Üniversitesi
 56. Karabük Üniversitesi
 57. Kırıkkale Üniversitesi
 58. Kocaeli Üniversitesi
 59. Maltepe Üniversitesi
 60. Marmara Üniversitesi
 61. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 62. Melikşah Üniversitesi
 63. Mersin Üniversitesi
 64. Mevlana Üniversitesi
 65. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 66. Namık Kemal Üniversitesi
 67. Nevşehir Üniversitesi
 68. Okan Üniversitesi
 69. Ondokuzmayıs Üniversitesi
 70. Ortadoğu Teknik Üniversitesi
 71. Polis Akademisi
 72. Sakarya Üniversitesi
 73. Selçuk Üniversitesi
 74. Süleyman Demirel Üniversitesi
 75. Trakya Üniversitesi
 76. Turgut Özal Üniversitesi
 77. Uşak Üniversitesi
 78. Yalova Üniversitesi
 79. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 80. Yıldız Teknik Üniversitesi
 81. Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 82. Zirve Üniversitesi
5. Uzaktan eğitim öğrencilerinin hakları nelerdir?
Uzaktan eğitim programı öğrencileri öğrenci kimliği edinme, üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif olanaklarından yararlanma, kütüphane gibi Akdeniz Üniversitesi’nin diğer öğrencilerine sağladığı tüm olanaklardan yararlanabilmektedir. Uzaktan eğitim programlarından mezun olanlar, aynı programın örgün eğitimin mezunlarıyla aynı unvan ve haklara sahip olurlar.
6. Uzaktan eğitimin kalitesi ile örgün öğretimin kalitesi arasında fark var mıdır?
Akdeniz Üniversitesi’nin tüm diğer programlarında olduğu gibi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na bağlı uzaktan eğitim programlarında da eğitimler, Akdeniz Üniversitesi’nin deneyimli ve alanında uzman akademisyenleri tarafından verilmekte, öğretim elemanlarının derse devamı ve derslerin işlenişi, kalitesi, AKUZEM Eğitim Kalite Kurulu’nca takip edilmekte ve anket, site raporlamaları vb. çeşitli uygulamalarla ölçülmektedir.
Ders sunumlarında ve asenkron ders notlarında eğitim teknolojilerinin sunduğu olanaklar kullanılmakta ve konu anlatımları, kısa filmler, animasyonlar, akıllı tahta uygulamaları gibi eğitim geliştirme yöntemleriyle desteklenmektedir.
Örgün eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de yüzyüze dersler yapılmaktadır. Aynı zamanda öğrenciler forum ve blog uygulamalarıyla öğretim elemanlarıyla sanal sınıf ders saatleri dışında bilgi paylaşımında bulunabilmektedir. Uzaktan eğitimde resmi tatil, hava muhalefeti vb. zaman ve mekân kaynaklı kısıtlamalar yoktur.
7. Uzaktan eğitim diploması / sertifikası ne işime yarayacak?
Yükseköğretim Kurumu, ilgili mevzuat gereği Uzaktan Eğitim diploma ve belgelerine örgün eğitim programları için denklik vermektedir. Örneğin, Uzaktan Eğitim önlisans programını bitiren bir öğrenci DGS sınavına girerek fakültelerin ilgili bölümlerine dikey geçiş yapabilir ya da tezli yüksek lisans eğitimini Uzaktan Eğitim kapsamında bitiren bir öğrenci doktora sınavlarına başvurabilir.
İlgili Yönetmelik maddesi şöyledir:
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561)’in 6.Maddesinin 4. Fıkrasına göre çık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 5. Fıkra Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
8. Uzaktan eğitim mezunlarıyla örgün eğitim mezunlarının hakları arasında fark var mıdır?
Uzaktan eğitim programlarından mezun olanlar, aynı programın örgün eğitimin mezunlarıyla aynı unvan ve haklara sahip olurlar. Ayrıca uzaktan eğitim programı öğrencileri askerlik işlemleri, öğrenci kimliği edinme, üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif olanaklarından yararlanma, kütüphane, staj ve dikey geçiş sınavlarına girebilme gibi Akdeniz Üniversitesi’nin öğrencilerine sağladığı tüm imkanlardan yararlanabilmektedir.
9. Uzaktan eğitimde dersler nasıl yapılıyor?
Uzaktan eğitimde dersler, asenkron uygulamalar, çevrimiçi dersler ve forum saatleri olmak üzere üç aşamalı gerçekleştirilmektedir. Asenkron uygulamalarda öğrenciler, sistemde yüklü olan ders notlarına diledikleri yer ve saatte erişebilir, bilgisayarına indirerek çalışabilir. Çevrimiçi dersler ise ilan edilen gün ve saatte yapılır. Derslerde öğretim elemanı stüdyoda akıllı tahta, kamera ve mikrofon kullanarak dersi anlatır. Öğrenciler internet ortamında dersi canlı olarak izleyebilir, öğretim elemanına yazılı veya sözlü olarak soru yöneltebilir ve uygulama yapabilir. (Örnek canlı ders için tıklayın ) Tüm bunların dışında öğrenciler, kendi aralarında ve öğretim elemanıyla ders hakkında bilgi paylaşımında bulunabilecekleri forum uygulamalarına katılarak bilgilerini arttırabilir, ek kaynakları inceleyebilir.
10. Sınavlar nasıl yapılıyor?
Uzaktan eğitim programlarında arasınavlar internette , yarıyıl sonu sınavları ise Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki dersliklerde yapılır. İnternette yapılacak olan arasınavlar çevrimiçi (online) olmak üzere, test veya yazılı olarak yapılır. Belirli bir süre içerisinde tamamlanması gereken arasınavın dönem sonu notuna etkisi %20’dir. Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavları için Antalya’ya gelmeleri gerekmektedir.
11. Dersleri takip edebilmem için özel bir donanıma sahip olmam gerekir mi?
Her öğrencinin internete bağlanabilen bir bilgisayarı düzenli olarak kullanabilmesi uzaktan eğitimdeki dersleri takip edebilmesi için yeterlidir. Öğrencinin bilgisayarında,
Windows XP İşletim Sistemi ve üstü
Microsoft Office Programı (2003 ve üstü)
Adobe Acrobat Reader Programı (6.0 ve üstü)
Video oynatıcı programı (Windows Media Player, Quick Time vb.)
Dahili/Harici Hoparlör, PC Mikrofonu, Webcam bulunmalı ve sorunsuz bir biçimde çalışmalıdır.
Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere bu cihazları sistem içerisinde nasıl kullanacaklarına dair bir eğitim dokümanı sunulacaktır.
12. Sistemi kullanırken teknik destek alabilecek miyim?
Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının sistemi sorunsuz bir şekilde kullanabilmeleri açısından AKUZEM bünyesinde bir çağrı merkezi oluşturulmuştur. Bu merkez, eğitim öğretim dönemi içerisinde hafta içi 09.00-12.00 / 13.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Aynı zamanda her türlü soru, görüş ve önerileriniz için iletişim formunu kullanabilirsiniz.
13. Uzaktan eğitim öğrencisi olmak için ne yapmalıyım?
Uzaktan eğitim programlarında eğitim alabilmek için YGS-6 puan türünde yeterli puanı almış olmak ve kayıt koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.
ÖSYS sisteminde sınava girmiş ve yeterli puanı almış herkes bölümlerimizi tercih edebilir. Bölümlerimize öncelikle meslek liselerinin ilgili alanlarından sınavsız geçiş sistemi ile başvurmuş öğrenciler ÖSYS sistemiyle yerleştirilir. Bu yerleştirme dışında kalan kontenjanlara ÖSYS sınavı puanıyla yerleştirilme yapılır. Okulumuza yerleştirilmeye hak kazandıktan sonra ve ilk kaydınızı yaptıracağınızda Üniversitemizce uzaktan eğitim öğrencileri için belirlenen kayıt tarihleri arasında Antalya’ya şahsen gelerek kaydınızı yaptırabilirsiniz. Daha sonraki yarıyıllarda üniversitemize gelmeden harcınızı yatırıp kayıt yenileme işlemini Internet üzerinden yapabilirsiniz.
14. Uzaktan eğitim ücretleri ne kadardır?
Her yıl Eylül ayının ilk haftasında Bakanlar Kurulu’nun kararı ve Üniversitenin onayıyla belirlenen eğitim ücreti açıklanır.
15. Uzaktan eğitimde dersler nasıl yapılıyor?
Uzaktan eğitimde dersler, eş zamansız uygulamalar, çevrimiçi eş zamanlı sanal dersler ve forum saatleri olmak üzere üç aşamalı gerçekleştirilmektedir. eş zamansız uygulamalarda öğrenciler, sistemde yüklü olan ders notlarına diledikleri yer ve saatte erişebilir, bilgisayarına indirerek çalışabilir.
Çevrimiçi dersler ise ilan edilen gün ve saatte yapılır. Derslerde öğretim elemanı stüdyoda akıllı tahta, kamera ve mikrofon kullanarak dersi anlatır. Öğrenciler internet ortamında dersi canlı olarak izleyebilir, öğretim elemanına yazılı veya sözlü olarak soru yöneltebilir ve uygulama yapabilir.
Tüm bunların dışında öğrenciler, kendi aralarında ve öğretim elemanıyla ders hakkında bilgi paylaşımında bulunabilecekleri forum uygulamalarına katılarak bilgilerini arttırabilir, ek kaynakları inceleyebilir. Öğretim elemanları ve sınıf arkadaşları ile iletişim kurabilirler.
16. Ders veren öğretim elemanları ile nasıl iletişim kurabilirim?
Belirtilen programa uygun olarak forum uygulamalarına katıldığınız takdirde eşzamanlı, program dışında da forum üzerinden mesaj göndererek öğretim elemanları ile iletişime girebilirsiniz.
Ayrıca programda ders veren öğretim elemanlarının özgeçmişlerine ve iletişim bilgilerine web sayfamızın ders programı bölümünden ulaşabilirsiniz.
17. Ders içerikleri ile ilgili sormak istediğim soruları nasıl sorabilirim?
Eşzamanlı ders sırasında yazılı ve sesli olarak sorabilir veya forum uygulaması üzerinden sorularınızı eş zamanlı veya eş zamansız olarak tartışabilirsiniz.
18. Aynı bölümde okuduğum kişilerle nasıl iletişim kurabilirim?
Öğretim yönetim sistemi içindeki mesajlaşma sistemi ile arkadaşlarınızla her türlü akademik konuda iletişim kurabilirsiniz. Bunun dışındaki görüşmeleriniz için sosyal paylaşım sitelerindeki sayfalarımızı kullanabilirsiniz.
19. Sınavlar nasıl yapılıyor?
Uzaktan eğitim programlarında ara sınavlar internette, yarıyıl sonu sınavları ise Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki dersliklerde yapılır. İnternette yapılacak olan ara sınavlar çevrimiçi (online) olmak üzere, test olarak yapılır. Belirli bir süre içerisinde tamamlanması gereken ara sınavın dönem sonu notuna etkisi %20’dir. Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavları için Antalya’ya gelmeleri gerekmektedir. Yarıyıl sonu sınavının ders notunuza etkisi %80’dir

 

 • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.