Yıldız Teknik Üniversitesi Bursu

Yıldız Teknik Üniversitesi ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilerine karşılıksız burslar verecektir.

Kayıt yapabilmek için öncelikle (bursburosu.yıldız.edu) sayfasından online başvuru yapılması gerekmektedir.

Online başvuru tarihi 24 Ağustos- 1 Ekim tarihlerindedir.

Burs Alamayacak Durumda Olanlar :

a) KYK-Burs, diğer vakıf ve kuruluşlardan burs alanlar,

b) AGNO’su 2’nin altında olanlar,

c) Normal öğrenim süresini aşmış olanlar (Lisans da 9.yarı yıl ve üstü,vb)

d) Hazırlıkta bekleyenler

e) Kaydı silinenler

Not: Geçen öğretim döneminde burs alan ve yıl sonu AGNO’su 2.00’nin altına düşmemiş olan öğrenciler 24 Ağustos-01 Ekim 2015 tarihleri arasında yalnız Yemek Bursuna başvurabilirler.

Not: Yabancı Uyruklu öğrenciler yalnız Yemek Bursuna başvurabilirler.

 

Başvuruları kabul edilen öğrenciler için istenen  belgeleri

05 – 06 Ekim 2015    Yıldız Yerleşkesi, Oditoryum Altı Sergi Salonu (09:30-16:00),

07-08-09 Ekim 2015    Davutpaşa Yerleşkesi Taş Bina B-2001 Nolu Sınıf (10:00-15:30) tarihlerinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Yalnızca başvurusu kabul edilen öğrenciler belge teslim edeceklerdir.

Başvurunun kabul olması halinde gerekli belgeler;

1- “ÖSYM LYS Sonuçları (YGS Puanları Dahil)” belgenizin fotokopisi veya web çıktısı (Yeni girişli öğrenciler için),

2- T.C. Nüfus Cüzdanınızın önlü arkalı fotokopisi,

3- Nüfus Müdürlüğü’nden alacağınız ailenizin Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

4- Tapu, Vergi Dairesi kaydınızın olup olmadığına dair; siz, anneniz ve babanız için ailenin ikametinin bulunduğu yerden alınacak onaylı belge (Onayların alınacağı form eklidir),

5- Kirada oturanlar için Kira Kontratı ve Banka Dekontu,

6- Adli sicil kaydınız,

7- Öğrencinin rapora bağlı engelli olma durumu varsa belgesi,

8- Anne veya Babası resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı kanunun hükmüne göre devlet himayesinde veya koruyucu aile himayesinde olanların resmi belgesi veya noterden onaylı fotokopisi,

9- Gelir Beyanı ile ilgili olarak: a- Çalışan Anne, Baba ve evli ise Eşinin, İşyerinden Onaylı Maaş Belgesi, b- Gelir vergisine tabi iseler, Vergi Levhası’nın noter tasdikli fotokopisi, c- Emekli iseler, emekli oldukları sosyal güvenlik kurumundan alınmış maaş miktarını gösterir belge, d- Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge, e- Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge,

10- Çalışmayan Anne, Baba ve evli ise Eş için Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK’da kayıtlı olmadıklarını gösterir belge (Belgede T.C. kimlik no/ İsim/ Soy-isim olması zorunludur)

11- Aileyle birlikte oturan 18 yaşını bitirmiş kardeşler için: a- Askerde iseler Askerlik Durum Belgesi, b- Okuyor iseler (Açıköğretim Fakültesi, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencisi kardeşler dahil) okumakta oldukları kurumdan Öğrenci Belgesi, c- Aynı zamanda çalışıyor iseler İşyerinden Onaylı Maaş Belgesi, d- Çalışmayan kardeşler için Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK’da kayıtlı olmadıklarını gösterir belge (Belgede T.C. kimlik no/ İsim/ Soy-isim olması zorunludur.)

12- Başvuru formu çıktısı

  • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.